Onze dienstverlening richt zich op (jong)volwassenen die het om verschillende redenen (nog) niet redden zelfstandig vorm te geven aan hun leven. Ze hebben geen baan, gaan niet naar school en vaak hebben ze problemen met bijvoorbeeld drugs of schulden.

Hoe krijg je het voor elkaar om deze groep weer mee te laten doen met de samenleving?

Natuurlijk is hier geen simpel antwoord mogelijk en als je de aanpak van Geerlings & Benard uitlegt,  ontkom je niet aan  clichés als ‘achter de voordeur komen’, ‘integrale samenwerking’, en ‘perspectief bieden’. De focus ligt daarbij altijd op terugkeer naar school of het realiseren van betaalde arbeid.

Om maximaal resultaat te behalen is samenwerken essentieel. Dat we uit onze koker kruipen en constant afstemmen in overleg zijn met alle betrokken partijen zoals de gemeente en hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Geerlings & Benard zijn  flexibel  en in staat maatwerk te leveren.  (Jong)volwassenen die helemaal klem zitten, een licht laten zien. Dat motiveert hen om in beweging te komen en om, na alle hulp en begeleiding, in beweging te blijven en zelfredzaam te zijn.

Facebook Twitter LinkedIn share